Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021

Директор Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка

Полтавська обласна рада та Полтавська обласна державна адміністрація оголошус конкурс на заміщення вакантної посади

директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка

Найменування i місцезнаходження закладу:
Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка 
Адреса: вул. Л. Чайкіної, 33, м. Кременчук, Полтавська область, 39623

Кваліфікаційні вимоги до кандидата:

 • вільне володіння державною мовою;
 • наявність вченого звання та наукового ступеня;
  стаж роботи на посадах науково - педагогічних працівників не менше ніж 10 років;
 • громадянство України (п. 1 ст. 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої освіти Закону України „Про вищу освіту”).

Для участі у конкурсі кандидати подають документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографісю розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копїі документів про виіцу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видасться відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів,             затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., №39, ст. 1656);
 • довідку про наявність a6o відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копія посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про резvльтати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, a6o письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляеться, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою a6o четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 р. №563 "Деякі питання реалізаціі Закону України „Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., N85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником a6o нотаріально.
Документи кандидатами подаються особисто a6o надсилаються поштою.

Строк подання документів для участі в конкурсі:
2 місяці з дня публікаціі оголошення.

Місце подання документів для участі у конкурсі:
м. Полтава, вуп. Котляревського, 20/8, Департамент освіти i науки Полтавської облдержадміністраціі, каб. 2.6.

Дата виборів:
Дата виборів буде призначена виборчою комісіею не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

Прізвище, ім’я, посада, номер телефону особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі та адреса електронної пошти:
MУCIЄHKO ВАЛЕНТИНА, головний спеціаліст відділу з питань кадрового забезпечення, фінансування та управління персоналом управління загальної середньої, дошкільної, спеціальної освіти, фінансової та кадрової роботи Департаменту освіти i науки Полтавської облдержадміністрації, робочий телефон: (0532) 60-92-36; електронна пошта: obluo@adm-pl.gov.ua

ДолученняРозмір
Іконка PDF Конкурсне оголошення145.41 КБ
ДолученняРозмір
Іконка PDF Результат проведення конкурсу76.72 КБ
Дата оголошення вакансії: 
17.02.2021
Кінцевий термін подачі документів: 
22.04.2021
Прийняття документів завершено